Home

Stoeterij Hondshoeve

Friesen en Barock Pinto paarden:

 

Na jarenlang als hobby in de paarden- en ponyfokkerij actief te zijn geweest is in 2007 de hobby uitgegroeid tot een kleinschalige stoeterij die zich uitsluitend bezig houdt met het fokken van Friese paarden en de Barock Pinto.
De stoere, trotse zelfhouding, de diep zwarte kleur en de extra beweging gecombineerd met een geweldig karakter maken het Friese paard voor ons het droompaard. En toen de gelegenheid zich voordeed om een kleine stoeterij te beginnen was de definitieve keuze voor het Friese ras dan ook snel gemaakt. Maar inmiddels hebben wij ook een start gemaakt met de zwart-bonte uitvoering van de Fries; de Barock-Pinto. Veel van de goede eigenschappen van de Fries zien we terug in dit ras. Waar je als Friesen fokker stevig baalt van witte haren op je zwarte Fries is het bij de Barock Pinto juist de kunst om mooi zwart-wit getekende paarden te fokken. Samen met de mooie uitstraling , houding, en bijzondere beweging van een Fries kan een Barock Pinto door invloed van warmbloed paarden er ook nog een extra sportief accent worden gefokt. 

Stoeterij de Hondshoeve richt zich met de fokkerij op kwaliteit. Wij fokken dan ook vrijwel uitsluitend met stermerries uit bewezen bloedlijnen. Fokkracht en vererving van beweging vormen de basis van onze stoeterij. 
En hoewel de paarden absolute kwaliteit vertegenwoordigen valt altijd wel wat te verbeteren. De keuze van de hengst wordt hier dan ook in sterke mate door bepaald. Het behouden van datgene wat al goed is, en verbeteren daar waar het kan. Uiteraard spelen ook inteelt- en bloedspreiding een rol bij de keuze voor een hengst, maar de kwaliteit staat voorop.

In de loop der jaren heeft dit beleid geresulteerd in kwaliteitsvolle Friese paarden die met de naam "van de Hondshoeve" overal ter wereld terug te vinden zijn. Van de Verenigde Staten tot in Saudi Arabië en van Polen tot in Tasmanië.

Modelmerrie Impreza van de Hondshoeve (foto: Nadeen Davis)
Modelmerrie Impreza van de Hondshoeve (foto: Nadeen Davis)

Hondshoeve Medical

 

 

Ultrasound Scanners:

 

Vanuit het fokken van paarden heeft alles rondom de voortplantingsbegeleiding van merries onze interesse. Naast de opleiding Kunstmatige Inseminatie (K.I.) bij de diergeneeskundige faculteit in Utrecht is er door ons jarenlange praktijkervaring opgedaan met de voortplantingsbegeleiding op hengstenhouderijen en bij verschillende grote stoeterijen. Maar het ontbrak ons toen nog aan één ding; zelf kunnen gaan scannen op eisprong en dracht op onze eigen stoeterij. Deze zoektocht heeft ertoe geleid dat wij in 2012 onze eerste eigen scanner hebben gekocht.

Na eerst een jaartje proefdraaien op onze eigen stoeterij bleek dat wij door het zelf scannen een veel hoger drachtpercetage konden realiseren dan toen we dit door anderen lieten doen. Daarnaast was er geen "noodzaak" meer tot het gebruik van allerhande medicamenten gebruikt bij de reguliere begeleiding en bovendien leverde het zelf scannen ook een aanzienlijke kostenbesparing en tijdsbesparing op.

 

En toen ging de ontwikkeling naar professionalisering van het scannen snel. Wij werden gevraagd door collega fokkers om hen dit scannen ook te leren en omdat wij al een contact hadden met de fabrikant van de echo apparatuur de import ook te regelen. Dit bleef ook bij de fabrikant niet onopgemerkt. Korte tijd later benaderde de fabrikant ons met de vraag of dat wij de exclusieve leverancier en distributeur wilden worden van Shenzhen Bondway Electronics in Nederland en België. 

Deze goede samenwerking heeft er toe geleid dat wij een vaste partner zijn geworden voor Bondway en dat wij een brede range aan Ultrasound Scanners aan kunnen bieden. Ons aanbod beperkt zich inmiddels niet alleen tot het fokken van paarden, maar is uitgebreid tot andere en meer gespecialiseerde toepassing voor o.a. rundveehouderij, schapenhouderij, varkenshouderij, hondenfokkers, reptielen kwekers etc. En ja, ook voor humane toepassingen verkopen wij inmiddels scanners aan huisartsen en therapeuten.

 

Op deze site vindt u alle producten die wij aanbieden. Scanners die door ons zelf mede ontwikkeld worden, scanners waar wij ook zelf mee werken, scanners met een zeer goede prijs- kwaliteitsverhouding, scanners met garantie. Kortom scanners waar wij 100% achter staan.

Hondshoeve Medical

Privacy verklaring

Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
http://www.hondshoeve.nl/  +31628808277
Sascha Snellenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical Zij is te bereiken via hondshoeve@xs4all.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hondshoeve@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical) tussen zit. Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Word, voor de opmaak van facturen, hetgeen minimale gevolgen heeft voor u als betrokkene. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens > 7 jaar> Boekhouding

Delen van persoonsgegevens met derden
Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de fabrikant bij het nakomen van reparatie- of garantiebepalingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 
Cookie:Youtube 

Cookie: Facebook

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hondshoeve@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stoeterij Hondshoeve/Hondshoeve Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hondshoeve@xs4all.nl